Advisory Council Kyrgyzstan

Терең Демократия Институту (www.deepdemocracyinstitute.org), 2012-жылдын Октябрь айында башчылык, эгемендүүлүк жана кызматташтык боюнча чогулуш даярдыгын билдирет.

Алгачкы максатыбыз - иш дүйнөсү, илим, дин, саясат өкулдөрү жана ишмердүүлүк багытындагы бардык башчыларды топтоо. Борбордук Азия, Кавказ аймагы, Беларуссия, Россия жана Украинада жарыяларыбыз чыгат. Ушул демилгеден пайдаланып, учурдагы маселелер боюнча талкулоо жана чогулушту өткөзүү үчүн ыңгайлуу жайды тандоого, сиздерди кеңешүү жыйынына чакырмакчыбыз.

Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.

Ушул кеңешүү жыйынынын тизмесине катталыш үчүн, сиздерден сураныч бизге кабар бергиле. Берген маалыматтарыңарга жараша, сиздерди э-талкулоо жарнамасына киргизебиз. Маектешүү - англис, орус же болбосо өз каалаган тилиңерде өткөзүлөт.

Ыраазычылыктарыбыз менен,

Макс жана Элен Шупбах,
Терең Демократия Институту
2012@deepdemocracyinstitute.org

thanks to Kanatbek Mirzaev in Istanbul for this translation!!!

 

Wednesday, 21. July 2010

Add Comment

Comment Title:
Your Name:
Email Address:
Make Public?
Website:
Make Public?
Phone number:

Comment:


Captcha:please type the content of the above image into the following form-field: